Demontage

Na inventarisatie van de huidige situatie, wordt er een start gemaakt met de demontage van de oude kozijnen.
U leest het goed, demontage, geen slopen.
Onze monteurs demonteren de oude kozijnen met een minimale schade aan de bestaande muren, stucwerk, behang, enz. Het wordt vaak door andere bedrijven vergeten dat de klant centraal staat en dus gevrijwaard moet worden van alle negatieve gevolgen van schadegevallen.
In het geval dat er meer schade wordt berokkend dan 5 cm. vanaf het kozijn, zullen wij deze schade herstellen.

Stelkozijn

Na demontage van de oude kozijnen, wordt er overgegaan tot het aanbrengen van stelkozijnen en isolatie daar waar nodig. De stelkozijnen zijn behandeld tegen het rotten.

Montage kozijnen

Na het monteren van de stelkozijnen worden de kozijnen eerst voorbereid voor de montage. De draaidelen worden verwijderd en rondom wordt compriband aangebracht. Het glas wordt vooraf door het gat naar binnen gebracht, daarna wordt het kozijn in het stelkozijn gebracht en waterpas gefixeert.

Glas plaatsing, afstelling draaidelen

Na montage van het kozijn, worden de ruiten droog geplaatst en worden de eventuele draaidelen afgesteld zodat deze zonder problemen open en dicht gaan.

Afwerking

De binnenafwerking wordt als laatste gemonteerd.